ေ၀းၾကဦးစို႕

ခ်စ္သူေရ....

မင္းက ေရျပင္မွာေန
ေရဆန္ကိုကူး
ဆုန္ဆန္ ျမဴးတဲ့
'' crew ''

ငါက ေကာင္းကင္မွာေန
ေလဆန္ကိုကူး
ဆုန္ဆန္ ျမဴးတဲ့
'' crew ''

ေကာင္းကင္ နဲ႕ ေျမၾကီးက
အေ၀းၾကီး ကြဲ႕

မိုးနဲ႕ ေျမက ကြာေ၀းသလို
ေရထဲက မင္းနဲ႕
ေကာင္းကင္က တို႕
လား လားမွ မနီးစပ္ခဲ့ေတာ့
ေ၀းၾကျပီေပါ့...။

မင္းလဲ ေရဆန္ကူးရင္း
ခရီးဆက္ဦးေနာ္
ငါလဲ ေလဟုန္စီးရင္း
ေမ်ာလြင့္ လိုက္ဦးမယ္
ေ၀းၾကဦးစို႕...။

0 comments: